บริการ

เราสามารถให้คำแนะนำข้อมูลข่าวสารทางด้านประกันในรูปแบบต่างๆที่จริงต่อธุรกิจ และความต้องการของคุณทั้งในไทย และต่างประเทศ ด้วยทีมงานที่ปรึกษาที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น ประกันภัยสินค้า ประกันภัยความรับผิดชอบด้านวิชาชีพ ประกันภัยเครื่องจักร ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก ประกันอัคคีภัย ประกันรถยนต์ ประกันภัยการเดินทางประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และอื่นๆ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เฟิรส์ท อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ได้จัดตั้งธุรกิจที่ปรึกษาด้านประกันวินาศภัย ตั้งแต่ปี 2551 โดยเป็นโบรกเกอร์ประกันภัย ตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องของประกันวินาศภัยภายใต้การกำกับดูแลของ คปภ. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) บริษัทให้บริการเป็นที่ปรึกษาประกันวินาศภัยทุกชนิด ทั้งด้านประกันภัยภาคสมัครใจ และ ประกันภัยภาคบังคับ

Vision ของบริษัท

“เราบริการด้วยความซื่อสัตย์ พร้อมเน้นคุณภาพงานด้านประกันวินาศภัย”

Mission ของบริษัท

1.มีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยความสุจริตใจ
2.อบรมความรู้ให้พนักงานเพื่อเน้นคุณภาพงานด้านบริการ
3.เป็นที่ปรึกษาด้านประกันวินาศภัยด้วยความชำนาญและแม่นยำ
4.เต็มใจและพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม.
5.ทุกคำตอบด้านประกันวินาศภัย เราคือคำตอบของคุณ